Wybierz jedną z dyscyplin lub pokonaj pełny dystans w wyścigu po nagrody!

Nagroda

1000zł

dla każdego uczestnika zwycięskiej drużyny

Zadanie

stwórz grę

na dowolną platformę

Uczestnicy

zespół

3-4 osoby

Czas

12h

30.05.2015

maraton programowania

więcej

powrót

Gry opracowane w czasie maratonu

Gry do pobrania:

CD NIWA zaprasza wszystkich do wzięcia udziału w maratonie programistycznym!

Jego celem jest opracowanie gry na dowolną platformę, która promować będzie działalność i mechanizmy CD NIWA.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody:

 • I miejsce – 1000 złotych dla każdego z członków zespołu (plus podatek)
 • II miejsce – Kamera GoPro Hero Standard dla każdego członka zespołu
 • III miejsce – Przenośny dysk twardy dla każdego członka zespołu

Członkowie zespołów, które zajęły pierwsze trzy miejsca, a będący studentami Wydziału ETI otrzymują dodatkowo po 3 punkty ECTS.

Przebieg i cel maratonu

Maraton trwać będzie 12 godzin. Zadaniem każdego z zespołów jest w zadanym czasie opracowanie innowacyjnej i ciekawej gry nawiązującej do hasła przewodniego maratonu. Zostanie ono ogłoszone w chwili rozpoczęcia maratonu i nawiązywać będzie do działalności, zasobów i możliwości, jakie daje CD NIWA.

W trakcie trwania maratonu uzyskacie dostęp do komputerów wyposażonych w:

 • Unity w wersji 4.6.4 oraz Unreal Engine 4 wersja 2.0.1.
 • Visual Studio z dodatkiem Visual Studio Tools for Unity
 • Blender oraz GIMP

Możecie również korzystać z własnego sprzętu pod warunkiem, że użyte zostanie powyższy zestaw oprogramowania. Szczegóły znajdziecie w regulaminie.

Jak mam dołączyć?

Aby przystąpić do konkursu należy wykonać kilka kroków:

 1. Stwórz zespół – 3 lub 4 osoby. Nie masz chętnych? Spróbuj poszukać ludzi za pośrednictwem naszych kanałów społecznościowych!
 2. Zapoznajcie się z regulaminem konkursu – jego akceptacja jest niezbędna do przystąpienia do konkursu!
 3. Wymyślcie fajną nazwę dla zespołu i wyznaczcie lidera.
 4. Lider rejestruje zespół za pomocą formularza poniżej. Do formularza dołączcie informacje o zespole.
 5. Organizatorzy zweryfikują poprawność zgłoszenia i skontaktują się z Wami najszybciej jak to tylko będzie możliwe.
 6. Każdy członek zespołu, jeżeli jeszcze wcześniej tego nie robił, powinien założyć konto imienne poprzez witrynę www https://os.niwa.gda.pl/ oraz zalogować się nim w systemie https://projects.os.niwa.gda.pl/ w celu migracji konta.
 7. Po weryfikacji wniosku otrzymacie:
  1. Projekt w systemie Redmine (https://projects.os.niwa.gda.pl/), gdzie lider będzie mógł wyznaczyć wszystkim odpowiednie role
  2. Repozytorium git sprzężone z Redmine (https://git.os.niwa.gda.pl/<skrócona_nazwa_grupy>) - UWAGA! Pamiętajcie by ograniczyć innym dostęp do swojego projektu!
 8. Działajcie!

rejestracja została zakończona

Przebieg konkursu i ocena rozwiązań

Od chwili rejestracji i założenia kont otrzymujecie dostęp do zasobów CD NIWA i możecie się z nimi zapoznać. W dniu rozpoczęcia maratonu poznacie hasło konkursowe, które powinno być tematem przewodnim opracowanej gry.

Jury konkursu:

 • mgr Joanna Chrzanowska, specjalista ds. promocji w CD NIWA
 • dr inż. Tomasz Boiński, Wydział ETI Politechniki Gdańskiej, CD NIWA
 • mgr inż. Marek Downar, CD NIWA

UWAGA! Śledźcie komunikaty pojawiające się w Redmine – w ten sposób będziemy przesyłać Wam przypomnienia oraz dodatkowe informacje. Tam też zostaną umieszczone odnośniki do testów i ankiet, które powinniście wypełnić! Realizacja tego zadania jest konieczna, by zostać dopuszczonym do konkursu.

Po zakończeniu konkursu przekazane rozwiązania zostaną sprawdzone od strony formalnej (krótko mówiąc sprawdzimy, czy np. dokumentacja zgadza się ze stanem faktycznym) i dokonamy ich oceny na podstawie jawnych warunków oceny.

Zespoły, które ukończyły prace poproszone zostaną o publiczną prezentację swojego rozwiązania (31 maja, godz. 13:00). Na prezentację macie 5 minut a 25% punktów przyznaje publiczność, więc zadbajcie o frekwencję :)

Po prezentacji ogłoszone zostaną wyniki Jury oraz wręczone nagrody. Wszystkie rozwiązania umieścimy wraz z relacją z wydarzenia na naszym profilu na Facebooku, a najlepsze gry w repozytorium CD NIWA.

Nagroda

warsztaty technologiczne w Shenzhen i tydzień w Pekinie

Zadanie

opracuj dokument zawierający rozwiązania do wskazanego problemu

Uczestnicy

indywidualnie

Czas

3 tygodnie

25.05 - 21.06

więcej

powrót

CD NIWA ma zaszczyt zaprosić wszystkich chętnych studentów Politechniki Gdańskiej do udziału w konkursie, zorganizowanym w ramach programu „Seeds for the Future” realizowanego przez firmę Huawei, na opracowaniu analizy tematyki konkursowej oraz opracowania koncepcji rozwiązania wybranego przez użytkownika problemu dotyczącego wykluczenia cyfrowego ludzi starszych.

Ramowy opis konkursu przygotowany przez firmę Huawei Polska dostępny jest tutaj.

Na zwycięzcę czeka atrakcyjna nagroda: udział w warsztatach prowadzonych przez doświadczonych ekspertów Huawei w siedzibie głównej firmy w Shenzhen oraz kulturoznawczy pobyt w Pekinie. Wyjazd odbędzie się w okresie wakacyjnym, tzn. druga połowa sierpnia, 2015 roku. Czas trwania to ok. 14 dni.

Ponadto, uczestnicy programu będą mieć możliwość odbycia praktyk, a w przyszłości zatrudnienia w Huawei Polska.

Temat konkursu

Jakie nowe interfejsy adaptujące się do potrzeb ludzi starszych pozwolą im korzystać z urządzeń cyfrowych?

UWAGA! TERMIN PRZEDŁUŻONY!

W związku z prośbami uczestników związanymi z przesunięciem terminu składania esejów do "Seeds for the Future" z racji trwania sesji:

Decyzją komisji konkursowej w porozumieniu z przedstawicielami po stronie Huawei, termin oddania prac zostaje ustalony na 21.06 (do końca dnia).

Termin wyjazdu: 16.08 - 30.08.2015

Ogłoszenie wyników: 6.07 - 10.07.2015

Co muszę wiedzieć?

Aby wziąć udział w konkursie należy do 21.06 przesłać na adres e-mail os@niwa.gda.pl pracę konkursową w postaci dokumentu w formacie PDF, do 5 stron A4 znormalizowanego maszynopisu (do 1800 znaków ze spacjami na każdej stronie A4), napisaną w języku angielskim. Praca powinna być napisana w formie eseju i obejmować analizę tematyki konkursowej. Do dokumentu należy dołączyć koncepcję rozwiązania wybranego aspektu problemu – również w języku angielskim w formacie PDF.

Do pracy należy dołączyć Curiculum Vitae, również w języku angielskim, zawierające przede wszystkim osiągnięcia naukowe oraz dane kontaktowe. Do CV należy dołączyć formułę:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu „Seeds for the Future” oraz na ich przekazanie firmie HUAWEI POLSKA, ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa, Poland w celu realizacji konkursu „Seeds for the Future” oraz dla potrzeby procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)"

Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi po 30.06.2015 roku, informacje przekazane zostaną bezpośrednio przez firmę Huawei.

Przebieg konkursu i ocena rozwiązań

Prace można nadsyłać do 21.06.2015 roku. Po tym terminie zostaną one ocenione przez Jury konkursu w składzie:

 • prof. dr hab inż. Henryk Krawczyk, Rektor Politechniki Gdańskiej
 • dr inż. Tomasz Boiński, Wydział ETI Politechniki Gdańskiej, CD NIWA
 • dr inż. Julian Szymański, Wydział ETI Politechniki Gdańskiej, CD NIWA

Ocenie podlegać będą następujące elementy pracy:

 1. Część analityczna:
  1. Zakres i kompletność analizy (10 punktów)
  2. Wsparcie literaturowe (10 punktów)
 2. Część koncepcyjna:
  1. Nowatorskość rozwiązania (10 punktów)
  2. Kompleksowość proponowanej koncepcji (10 punktów)
  3. Użyteczność proponowanej koncepcji (10 punktów)

Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, której praca zdobędzie najwięcej punktów. W przypadku, gdy więcej niż jedna praca zdobędzie tą samą liczbę punktów zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie dodatkowej rozmowy.

Nagroda

10 000zł

dla zwycięskiej drużyny

Zadanie

stwórz webservice na platformie WikiWS

Uczestnicy

zespół

3-4 osoby

Czas

3 miesiące

20.06 - 20.09

więcej

powrót

CD NIWA zaprasza wszystkich pasjonatów programowania do wzięcia udziału w konkursie na najlepszy algorytm wektoryzacji zdjęć odręcznie narysowanych diagramów.

Celem konkursu jest opracowanie i implementacja w postaci usługi sieciowej algorytmu wektoryzacji zdjęć odręcznie narysowanych diagramów.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody:

 • I miejsce – 11000 zł (z podatkiem) do podziału pomiędzy członków zespołu
 • II miejsce – Tablet Dell Venue 7 dla każdego członka zespołu
 • III miejsce – Smartwatch Samsung Galaxy Gear Fit dla każdego członka zespołu

Członkowie zespołów, które zajęły pierwsze trzy miejsca, a będący studentami Wydziału ETI otrzymują dodatkowo po 3 punkty ECTS.

Co muszę wiedzieć?

Algorytm opracowany w ramach konkusu musi działać jako usługa platformy WikiWS. W trakcie prac należy również korzystać z dostarczonych przez Organizatorów systemu wsparcia realizacji projektu Redmine oraz repozytorium SVN. Uczestnicy zespołu wezmą również udział w badaniach pracy zespołowej (w postaci ankiet wypełnianych elektronicznie).

specyfikacja zadania

WikiWS

WikiWS to platforma wytwarzania, wdrażania oraz wykonania usług sieciowych. Pozwala na integrację z projektem rozwijanym z wykorzystaniem systemu Redmine CD NIWA i wdrażanie oraz uruchamianie usług sieciowych. Pozwala ona na wdrażanie dowolnych usług sieciowych napisanych w języku C# lub Java (JAX-WS).

Pełny opis oraz instrukcję użytkownika systemu znaleźć można pod adresem https://projects.os.niwa.gda.pl/projects/cd-niwa/wiki/WikiWS.

Jak mam dołączyć?

Aby przystąpić do konkursu należy wykonać kilka kroków:

 1. Stwórz zespół – 3 lub 4 osoby. Nie masz chętnych? Spróbuj poszukać ludzi za pośrednictwem naszych kanałów społecznościowych!
 2. Zapoznajcie się z regulaminem konkursu – jego akceptacja jest niezbędna do przystąpienia do konkursu!
 3. Wymyślcie fajną nazwę dla zespołu i wyznaczcie lidera.
 4. Lider rejestruje zespół za pomocą formularza poniżej. Do formularza dołączcie informacje o zespole.
 5. Organizatorzy zweryfikują poprawność zgłoszenia i skontaktują się z Wami najszybciej jak to tylko będzie możliwe.
 6. Każdy członek zespołu, jeżeli jeszcze wcześniej tego nie robił, powinien założyć imienne konto poprzez witrynę www https://os.niwa.gda.pl/ oraz zalogować się nim w systemie https://projects.os.niwa.gda.pl/ w celu migracji konta.
 7. Po weryfikacji wniosku otrzymacie:
  1. Projekt w systemie Redmine (https://projects.os.niwa.gda.pl/), gdzie lider będzie mógł wyznaczyć wszystkim odpowiednie role
  2. Repozytorium SVN sprzężone z Redmine (https://svn.os.niwa.gda.pl/<skrócona_nazwa_grupy>) - UWAGA! Pamiętajcie by ograniczyć innym dostęp do swojego projektu!
 8. Działajcie!

rejestracja została zakończona

Przebieg konkursu i ocena rozwiązań

Od chwili rejestracji i założenia kont otrzymujecie dostęp do zasobów CD NIWA i możecie się z nimi zapoznać. W dniu rozpoczęcia konkursu dostarczona zostanie dokładna specyfikacja zadania konkursowego.

Jury konkursu:

 • dr Agnieszka Popławska, psycholog biznesu, SWPS, CD NIWA
 • dr inż. Tomasz Boiński, Wydział ETI Politechniki Gdańskiej, CD NIWA
 • mgr inż. Marek Downar, CD NIWA

UWAGA! Pamiętajcie o konieczności przesłania prezentacji multimedialnej zespołu (14 dni od zatwierdzenia zespołu) oraz akceptacji zgód na swoim profilu w ramach portalu https://os.niwa.gda.pl/. Śledźcie także komunikaty pojawiające się w Redmine – w ten sposób będziemy przesyłać Wam przypomnienia oraz dodatkowe informacje.

W trakcie trwania konkursu zobowiązani będziecie do wypełnienia 3 ankiet online – na początku, w trakcie i pod koniec konkursu.

Po zakończeniu konkursu przekazane rozwiązania zostaną sprawdzone od strony formalnej (krótko mówiąc sprawdzimy czy np. dokumentacja zgadza się ze stanem faktycznym) i, w przypadku poprawnej weryfikacji, zostaniecie poproszeni o prezentację swojego rozwiązania, w trakcie której dokonamy ich oceny na podstawie jawnych warunków oceny.

Trzy najlepsze zespoły zostaną poproszone o zaprezentowanie swojego rozwiązania szerokiej publiczności. Po prezentacji ogłoszone zostaną wyniki Jury oraz wręczone nagrody. Wszystkie rozwiązania umieścimy wraz z relacją z wydarzenia na naszym profilu na Facebooku, a najlepsze gry w repozytorium CD NIWA.